غربال کاتاليست

پس ازتخليه كاتاليست از راكتور، بمنظور جداسازي گردو خاك كاتاليست و سراميك از كاتاليست قابل استفاده از دستگاه غربال استفاده مي شود. دستگاههاي غربال كاتاليست با دانه بندي و ساختمان متفاوت و بنا به نياز هر واحد صنعتي طراحي و ساخته ميشود. دراين راستا و بمنظور افزايش بهره وري دستگاههاي غربال، تحقيقات مختلفي توسط متخصصين اين شركت انجام شده است و امكان ساخت و يا تغيير اصلاحي در دستگاههای قديمي توسط شركتهای استفاده کننده از دستگاه غربال وجود دارد. چگونگی مش گذاری، زاویه دستگاه غربال، میزان لرزش، چیدمان طبقات دستگاه،سیستم های انتقال ذرات، چگونگی جداسازی و بسته بندی ذرات،… از اهم مزاياي تغييرات و اصلاحات انجام شده در دستگاههاي غربال اين شركت ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • جلوگيري از آسيب ديدن كاتاليست.
  • افزايش سرعت دستگاه غربال كاتاليست.
  • امكان جداسازي مواد با دانه بندي متفاوت به صورت كامل.
  • امكان بارگيري آسان مواد در بسته بندي مربوطه جهت استفاده مجدد.

همچنین طراحی و ساخت تجهیزات غربال کاتالیست در اتمسفر ازت جهت جداسازی کاتالیست های آتش گیر و سرامیک بال تحت محیط خنثی از توانمندی های این شرکت می باشد.

فهرست