[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

تخلیه کاتاليست

تخليه کاتالیست از درون راکتورها ،تخلیه جاذب ها از ظروف و… بدلیل تاثیر مستقیم بر زمان تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی، بسیار حائز اهمیت می باشد. روشهای تخلیه کاتالیست از درون راکتورها به نوع راکتور، طراحی راکتور، چگونگی چیدمان کاتالیست در راکتور (LOADING DIAGRAM) اتمسفر کاری (هوا یا ازت) و همچنین امکانات موجود در آن واحد صنعتی ارتباط مستقیم دارد.

در شرایط خاصی که مشکل عملیاتی برای واحد صنعتی بوجود آمده و کاتالیست یا ماده شیمیایی موجود در راکتور یا ظرف مربوطه به صورت کلوخه درآمده است، روشهای متداول راهگشا نبوده و استفاده از روشهای خاص میتواند راهکارمناسب باشد. شرکت فناوری ژاواندیش پویا با آمادگی کامل توانایی حضور در تعمیرات اساسی واحدهای صنعتی را دارد.همچنین این شرکت آمادگی اجاره مکنده تخلیه کاتالیست را دارد.

تخلیه کاتالیست از راکتورهای DOWN FLOW 

ساختمان راکتورهای DOWN FLOW بسته به طراحی های مختلف متفاوت می باشد. در این دسته از راکتورها یک نازل خروجی در پایین راکتور وجود دارد که میتوان کاتالیست را از آن خارج نمود. در راکتورهایی که دارای چند بستر می باشند، معمولاً برای هر بستر نازل خروجی تعبیه می گردد تا پس از پایان CYCLE LIFE کاتالیست و یا پس از هر بار احیاء کاتالیست، بتوان کاتالیست را از راکتور خارج نمود. در راکتورها یا ظروفی که نازل خروجی جهت تخلیه کاتالیست یا سایر مواد موجود در ظرف تعبیه نشده است، استفاده از دستگاه مکنده کاتالیست روش متداول می باشد. هم اکنون شرکت فناوری ژاواندیش پویا تجهیزات لازم و نیروی انسانی ماهر جهت تخلیه راکتورها و ظروف واحدهای صنعتی را داشته و آمادگی ارائه خدمات در این زمینه را دارد.

تخلیه کاتالیست از راکتورهای RADIAL FLOW

معمولاً در راکتورهای RADIAL FLOW یک نوع کاتالیست مشخص بارگیری می شود. این راکتورها دارای نازل خروجی در پایین بوده و میتوان با باز نمودن نازل خروجی، کاتالیست موجود در ظرف را از آن خارج نمود.قیمت بالای کاتالیست مورد استفاده در این گونه راکتورها موجب می شود تا حساسیت ویژه ای در حین عملیات تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست در این دسته از راکتورها لجاظ گردد تا کاتالیست با کمترین آسیب مراحل مورد نظر را سپری نموده و در سرویس قرار گیرد.

تخليه کاتاليست از راکتورهاي TUBULAR

تعداد تيوبهاي مورد استفاده در راکتورهاي لوله اي،ابعاد تيوبهاي مورد نظر، جنس کاتاليست بارگيري شده در تيوبها به ظرفيت و نوع واکنشهاي آن واحد عملياتي وابسته است. در اين خصوص تخليه لوله هاي اين راکتورها جهت بارگيري کاتاليست نو يا تخليه جهت بازرسي از راکتور، يکي از فعاليتهاي تعيين کننده در زمان تعميرات اساسي واحدهای عملیاتی مربوطه خواهد بود. تخليه اين دسته از راکتورها با باز نمودن نگهدارنده کاتالیست در پايين تيوبها انجام مي گردد و کاتاليست پس از خارج شدن از لوله ها، از طريق نازل خروجی یا MAN WAY پايين راکتور خارج مي گردد.توصيه شرکت فناوری ژاواندیش پویا در اين زمينه استفاده از خدمات تخليه کاتاليست اين شرکت مي باشد. اين شرکت تجهيزات لازم جهت خارج نمودن کاتاليست توسط دستگاه مکنده کاتاليست را دارا بوده و استفاده از دستگاه مکنده کاتاليست تاثیرات مثبت ذیل را بر عملکرد فعالیتهای تعمیرات واحد خواهد داشت :

  • در هنگام تخليه کاتاليست از تیوب های راکتور، تماس مستقيم نفرات با گرد و خاک کاتاليست به ميزان قابل توجهي کاهش مي يابد که اين امر تاثير مستقيم بر سلامت نفرات خواهد داشت.
  • سرعت تخليه کاتاليست در مقايسه با روشهاي کنوني افزايش مي يابد که این امر موجب کاهش زمان تعمیرات اساسی خواهد شد.
  • در صورت تمايل به استفاده مجدد از کاتاليست، کاتاليست با کمترين آسيب از تیوب های راکتور خارج مي گردد.

روش های FISH TAPE و AIR LANCING جهت تخلیه کاتالیست از تیوب ها بوده و در صورت کلوخه شدن کاتالیست درون تیوب ها از DRILLING DEVICE و WATER JET جهت بازگشایی تیوب های مسدود شده استفاده می گردد.

تخليه کاتاليست از تیوب های کوره های REFORMER

کوره های ریفرمر طراحی شده توسط سازندگان مختلف دارای ساختمانهای متفاوت می باشند. این تفاوت موجب می شود تا عملیات بارگیری و تخلیه کاتالیست در آنها نیز متفاوت باشد. در کوره هایی که کاتالیست بایستی از بالا تخلیه گردد، تخلیه کاتالیست توسط دستگاه مکنده کاتالیست انجام می شود در حالیکه در برخی کوره های ریفرمر بدلیل باز شدن FLANGE پایین تیوب، تخلیه تیوبها با استفاده از نیروی وزن آنها صورت می پذیرد.

تخلیه لایه به لایه کاتالیست از سایر موارد قابل انجام در این فرآیند می باشد. همچنین بازرسی از داخل تیوب های تخلیه شده توسط روش VIDEO INSPECTION از سایر خدمات قابل ارائه توسط این شرکت می باشد.

فهرست