بارگیری کاتالیست

شركت فناوری ژاواندیش پویا طراحی و ساخت دستگاه بارگيري كاتاليست درراكتورهاي DOWN FLOW ‌ و RADIAL FLOW را به اتمام رسانده و مراحل تست آن را با موفقیت نهایی و به صورت صنعتی استفاده نموده است. همچنين ساخت دستگاه بارگيري كاتاليست در راكتورهاي TUBULAR و تیوب های REFORMER را انجام داده است و دستگاه مورد نظردر حال گذراندن مراحل نهایی آزمایشهای میدانی میباشد. از اهم مزاياي دستگاه بارگيري كاتاليست طراحي و ساخته شده در اين شركت ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • عدم آسیب به کاتالیست در حین عملیات بارگیری کاتالیست.
  • بارگیری وزن بیشتر کاتالیست در راکتور در مقایسه با روش SOCK LOADING.
  • بارگیری یکنواخت کاتالیست در راکتور (دانسیته و سطح یکنواخت).
  • سرعت بالای بارگیری کاتالیست و کاهش زمان تعمیرات اساسی.
  • حمل ونقل و نصب آسان در درون راکتور.
  • امکان طراحی با برق 110 ولت و 24 ولت متناسب با امکانات شرکتهای مختلف.
  • امکان انجام تعمیرات در محل و در کمترین زمان در صورت نیاز.

بارگيري كاتاليست در راكتورهای Fixed Bed به دو روش SOCK LOADING و DENSE LOADING صورت مي پذيرد. افزايش راندمان كاري واحد و جلوگيري از كاناليزه شده راكتور از اهم مزاياي روش DENSE LOADINGمي باشد.دستگاههاي استفاده شده جهت بكارگيري درعمليات بارگیری كاتاليست به روش DENSE LOADING از نظر طراحي و ساختمان متفاوت بوده و به ساختمان راكتور، ابعاد راكتور، مشخصات شیمیایی – فیزیکی كاتاليست و…. بستگی دارد.

همچنین این شرکت در حین انجام عملیات بارگیری کاتالیست در واحدهای صنعتی مربوطه، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و نسبت به انتقال دانش درزمینه تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست به کارشناسان شرکتهای مربوطه اقدام می نماید.

فهرست