[us_page_title description=”1″ font_size=”1.8rem” inline=”1″]

بارگیری کاتالیست در راکتورهای لوله ای (TUBULAR REACTORS)

راکتورهای لوله ای به راکتورهایی اطلاق می گردد که دارای تعداد تیوب زیادی بوده که به تیوبها از بالا و پایین توسط TUBE SHEET های نگهداشته شده است و در درون تیوبها کاتالیست بارگیری می شود. قطر تیوبها بین ۱/۲-۳ اینچ متفاوت بوده و LOADING DIAGRAMتیوبها بسته به نوع فرایند و همچنین شرکت LICENSOR متفاوت می باشد. محدودیت فضایی موجود، تعداد تیوبها با قطر کوچک،… موجب افزایش مشکلات عملیات بارگیری کاتالیست در این دسته از راکتورها شده است.ساخت دستگاه های بارگیری کاتالیست در راکتورهای لوله ای به روش های CONVEYING BELT MACHINE و VIBRATION MACHINE در شرکت فناوری ژاواندیش پویا به اتمام رسیده است و این شرکت آمادگی فروش دستگاه یا ارائه خدمات عملیات بارگیری مکانیزه راکتورهای TUBULAR به شرکتهای مورد نیاز را دارا می باشد.

فهرست