بخش فنی

هدف بخش فنی شركت فناوری ژاواندیش پویا برنامه ريزی و ارائه خدمات مربوطه متناسب با نياز صنعت نفت كشوربه طور تخصصی مي باشد. بر اساس نياز سنجی هاي انجام شده فعاليتهای زيربه طور تخصصی در اين شركت پيگيری شده و …

بخش بازرگانی

کشور ایران سرشار از منابع نفت و گاز بوده و هم اکنون صنایع مختلفی جهت پالایش نفت و گاز و تولید آن به فرآورده های مورد نظر فعال می باشند.بخش بازرگانی شرکت فناوری ژاواندیش پویا با توجه به زمینه مساعد جهت …

بخش تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه شركت فناوری ژاواندیش پویا با استفاده از اساتیددانشگاههای معتبرو با بهره گیری ازتجارب كارشناسان صنعت نفت، گامهای موثری را در خصوص بومی سازی دانش ساخت تجهیزات برداشته كه اهم موارد …

شرکت فناوری ژاواندیش پویا


شرکت فناوری ژاواندیش پویا با بهره گیری از کارشناسان فرهیخته و ممتاز دانشگاههای کشور و مشاوره کارشناسان ارشد صنایع وابسته به وزارت نفت،برای اولین بار در ایران اقدام به بومی دانش ساخت و انجام آزمایشهای دستگاههای بارگیری کاتالیست برای راکتورهای مختلف نموده است. همچنین با راه اندازی بخش تحقیق و توسعه سعی در شناسایی نیازهای صنایع مختلف داشته تا بتوان در راستای رفع نیاز کشور به شرکتهای خارجی، گامی هرچند کوچک را برداریم .

دستاوردهای شرکت

تخلیه کاتالیست

تخليه کاتالیست از درون راکتورها ،تخلیه جاذب ها از ظروف و… بدلیل تاثیر مستقیم بر زمان تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی، بسیار حائز اهمیت می باشد.روشهای تخلیه کاتالیست از درون راکتورها به نوع، طراحی راکتور، چگونگی چیدمان کاتالیست در راکتور…

غربال کاتاليست

پس ازتخليه كاتاليست از راكتور، بمنظور جداسازي گردو خاك كاتاليست و سراميك از كاتاليست قابل استفاده از دستگاه غربال استفاده مي شود. دستگاههاي غربال كاتاليست با دانه بندي و ساختمان متفاوت و بنا به نياز هر واحد صنعتي طراحي و ساخته …

nature_people

بارگيري کاتاليست

بارگيري كاتاليست در راكتورهای Fixed Bed به دو روش Sock Loading و Dense Loading صورت مي پذيرد. افزايش راندمان كاري واحد و جلوگيري از كاناليزه شده راكتور از اهم مزاياي روش Dense Loading مي باشد.دستگاههاي استفاده شده جهت بكار …

آخرین پروژه ها

تخلیه و بارگیری راکتورهای واحد RCD شرکت پالايش نفت شازند اراک

بارگیری راکتورهای واحد CRU شرکت پالايش نفت آبادان

تخليه و غربال راکتور های واحد سولفورزدا شرکت جهان فولاد سیرجان

تخلیه و بارگیری راکتور RA-1502 واحد ایزومریزاسیون شرکت پالایش نفت لاوان به روش DENSE LOADING تحت اتمسفر ازت

فهرست